Giữ gìn bản sắc dân tộc cho học sinh vùng cao

Thứ Tư, 23/09/2020, 11:07 [GMT+7]
.
.

Là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc luôn được Quảng Ninh quan tâm thực hiện; đặc biệt là việc giáo dục, nâng cao ý thức cho thế hệ trẻ, học sinh về nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

.
.
.
.
.
.
.
.