Đình Tràng Y và điệu hát nhà tơ

Thứ Ba, 08/09/2020, 17:20 [GMT+7]
.
.

Là một trong 7 ngôi đình nổi tiếng ở Đầm Hà xưa, đình Tràng Y ở xã Đại Bình có nguồn gốc lịch sử từ lâu đời và đã trải qua nhiều lần di chuyển, tu sửa. Nơi đây đã từng là không gian diễn xướng, là chốn lưu giữ và phát huy di sản hát nhà tơ độc đáo của Quảng Ninh.

.
.
.
.
.
.
.
.