Di tích chùa Suối Tắm

Thứ Sáu, 11/09/2020, 13:59 [GMT+7]
.
.

Chùa Suối Tắm là ngôi chùa gắn liền với truyền thuyết về việc vua Trần Nhân Tông lên Yên Tử tu hành, khi qua đây Ngài đã nghỉ lại bên suối và xuống tắm nên nhân dân ở đây gọi là suối vua tắm hay Suối Tắm.

.
.
.
.
.
.
.
.