Những bến thuyền cổ ở xã Thống Nhất

Thứ Hai, 17/08/2020, 11:49 [GMT+7]
.
.

Cùng với bến Gạo Rang, tại khu vực xã Thống Nhất còn có hai bến thuyền cổ khác bao gồm bến Bang và bến Đâm Gạo nằm ở ven sông Diễn Vọng. Sự xuất hiện của các bến bãi này càng cho thấy tính chất quan trọng của thành Xích Thổ đối với hệ thống Thương cảng nước Đại Việt.

.
.
.
.
.
.
.
.