Lịch sử Miếu Đức Ông trên đảo Quan Lạn (Vân Đồn)

Chủ Nhật, 30/08/2020, 17:29 [GMT+7]
.
.

Miếu Đức Ông trên đảo Quan Lạn (Vân Đồn) thờ ba vị tướng họ Phạm, nhưng người đã tham gia chiến đấu trong cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông vào thế kỷ XIII.

.
.
.
.
.
.
.
.