Lan tỏa tình yêu về Bác qua hội họa

Thứ Bảy, 01/08/2020, 15:48 [GMT+7]
.
.

Khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành đề tài của rất nhiều họa sỹ, trong đó có các họa sỹ Quảng Ninh. Thông qua các tác phẩm hội họa, hình ảnh người lãnh tụ kính yêu hiện lên giản dị, gần gũi, là tấm gương cổ vũ lớn đối với các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

.
.
.
.
.
.
.
.