Hệ thống đền, miếu trong quần thể núi Mằn

Thứ Ba, 25/08/2020, 13:58 [GMT+7]
.
.

Quần thể di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Núi Mằn thuộc thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, TP Hạ Long, có diện tích 150 ha (bao gồm toàn bộ Núi Mằn và các công trình tín ngưỡng liên quan).

.
.
.
.
.
.
.
.