Giữ gìn và bảo tồn làn điệu hát Soóng Cọ

Thứ Hai, 31/08/2020, 15:48 [GMT+7]
.
.

Hát Soóng cọ là một di sản văn hóa tinh thần quý báu, thể hiện truyền thống tốt đẹp và bản sắc riêng của tộc người Sán Chỉ ở Quảng Ninh, có một sức sống mãnh liệt qua thời gian.

.
.
.
.
.
.
.
.