Trải nghiệm mô hình du lịch cộng đồng làng quê Yên Đức

Thứ Ba, 14/07/2020, 14:57 [GMT+7]
.
.

Từ nhiều năm nay, làng quê Yên Đức (xã Yên Đức, thị xã Đông Triều) là một địa điểm du lịch có sức hấp dẫn đặc biệt đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Là một trong những mô hình du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh, đến nay, du lịch làng quê Yên Đức đã mang lại lợi ích lớn về kinh tế, xã hội và góp phần bảo tồn, gìn giữ nét văn hoá bản địa, bảo vệ môi trường sinh thái cho thị xã Đông Triều.

.
.
.
.
.
.
.
.