Miền quê Bến không chồng

Thứ Hai, 13/07/2020, 15:49 [GMT+7]
.
.

“Miền quê Bến không chồng” do nhà văn Dương Hướng và nhà thơ Nguyễn Châu biên soạn, tập hợp 90 bài thơ và 16 bài kí, phóng sự, tạp văn của các tác giả từ khắp mọi miền đất nước, viết về công trình “Bến không chồng”.

.
.
.
.
.
.
.
.