Linh thiêng chùa quán Ngọc Thanh ở Đông Triều

Thứ Bảy, 04/07/2020, 13:56 [GMT+7]
.
.

Chùa quán Ngọc Thanh là tên thường gọi, chùa có tên chữ là “Linh Khánh tự”; đạo quán là “Ngọc Thanh quán” được xây dựng trên lưng chừng núi Đạm (hay núi Đạm Thủy), thuộc thôn Đạm Thuỷ, xã Thuỷ An, thị xã Đông Triều.

.
.
.
.
.
.
.
.