Đình Đầm Hà - mái đình vùng cửa biển

Thứ Sáu, 24/07/2020, 13:30 [GMT+7]
.
.

Đình Đầm Hà không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh của người dân ở Đầm Hà và đông đảo du khách thập phương mà còn là nơi giáo dục truyền thống đánh giặc cứu nước, giữ gìn bờ cõi thiêng liêng của người dân Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

.
.
.
.
.
.
.
.