Đền An Sinh - nơi thờ 8 vị vua nhà Trần

Thứ Ba, 07/07/2020, 17:30 [GMT+7]
.
.

Đền An Sinh thuộc thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Đền là ngôi điện thờ An Sinh Vương Trần Liễu và 8 vị tiên đế triều Trần, được xây dựng trên một địa thế đẹp có non bình, thủy tụ, là trung tâm của cả Khu di tích đặc biệt quốc gia nhà Trần tại Đông Triều.

.
.
.
.
.
.
.
.