Bên đình Trà Cổ

Thứ Tư, 15/07/2020, 14:42 [GMT+7]
.
.

Đình Trà Cổ được xây dựng từ thời Hậu Lê ( năm 1461). Quá trình hình thành và tồn tại của đình Trà Cổ gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất Trà Cổ, Móng Cái ngày nay.

.
.
.
.
.
.
.
.