Đình Ngọc Vừng

Thứ Năm, 25/06/2020, 16:00 [GMT+7]
.
.

Đình Ngọc Vừng là công trình văn hóa lâu đời có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống tâm linh của nhân dân xã đảo Ngọc Vừng. Cùng với những giá trị lịch sử, văn hóa, đình còn là một điểm nhấn trong hành trình tham quan của mỗi du khách khi đặt chân tới đảo Ngọc Vừng.

.
.
.
.
.
.
.
.