Dấu tích thương cảng cổ Vân Đồn

Thứ Tư, 13/05/2020, 14:24 [GMT+7]
.
.
Thành lập từ thời nhà Lý, năm 1149 đời vua Lý Anh Tông, thương cảng Vân Đồn đã góp phần vào sự phát triển chung của lịch sử dân tộc Đại Việt. Điều đó được thể hiện ở các mặt từ kinh tế, an ninh chủ quyền đến truyền thống văn hoá, phong tục tập quán... mang đặc trưng của vùng biển Đông Bắc.

.
.
.
.
.
.
.
.