Bác Hồ với đảo Cô Tô

Thứ Ba, 12/05/2020, 09:32 [GMT+7]
.
.

Ngày 9/5/1961 Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với quân dân trên đảo Cô Tô và ngày đó mãi là một ngày lịch sử không thể quên đối với quân dân đảo. Nói chuyện với quân dân trên đảo người đã ân cần căn dặn, động viên quân dân trên đảo đoàn kết cùng tiến bộ. Bác nói "Thủ đô Hà Nội tuy không cách xa các đảo, nhưng Đảng và chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào  các đảo và mong đồng bào các đảo đoàn kết, cố gắng và tiến bộ".

.
.
.
.
.
.
.
.