Khám phá đình Đền Công (phần 2)

Thứ Năm, 09/04/2020, 11:22 [GMT+7]
.
.

Cùng các di tích như bãi cọc Bạch Đằng, miếu Vua Bà, đình Yên Giang, đình Phong Cốc, đình Trung Bản... đình Đền Công là một điểm nhấn quan trọng trong Khu di tích Chiến thắng Bạch Đằng.

.
.
.
.
.
.
.
.