Hát đối trên sông biên giới

Chủ Nhật, 08/12/2019, 15:50 [GMT+7]
.
.

Được tổ chức thường niên, chương trình Hát đối trên sông biên giới giữa TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không chỉ là nét văn hóa đặc sắc mà còn ghi dấu tình hữu nghị gắn bó giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

.
.
.
.
.
.
.
.