Tuần Châu nay đã thành "Ngọc Châu"

Thứ Năm, 08/08/2019, 16:01 [GMT+7]
.
.
Năm 1959, Tuần Châu là một trong 2 xã đảo vinh dự được Bác Hồ đến thăm. Tại đây, Bác đã căn dặn nhân dân trên đảo phải biến Tuần Châu thành "Ngọc Châu". 
 

.
.
.
.
.
.
.
.