Quảng Yên bảo tồn làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch

Thứ Bảy, 24/08/2019, 11:58 [GMT+7]
.
.

Quảng Yên là vùng đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, nhiều làng nghề truyền thống tại Quảng Yên đã trở thành tài nguyên du lịch hấp dẫn để khai thác phục vụ du lịch.

.
.
.
.
.
.
.
.