Nâng cao thu nhập cho người dân từ các vườn mẫu

Thứ Bảy, 03/04/2021, 17:33 [GMT+7]
.
.

Việc xây dựng mô hình vườn mẫu nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh không chỉ góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, mà còn nâng cao thu nhập cho người dân, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hình thành sản xuất hàng hóa.

.
.
.
.
.
.
.
.