Chuyện thợ mỏ Mông Dương

Thứ Sáu, 02/04/2021, 15:53 [GMT+7]
.
.

Một ngày mới bắt đầu, những người thợ mỏ Mông Dương lại vào ca. Từng tốp thợ tỏa đi các hướng, tiếp tục hành trình khơi nguồn than mới.

.
.
.
.
.
.
.
.