Xây dựng điểm đỗ xe tĩnh phù hợp với phát triển đô thị

Chủ Nhật, 28/03/2021, 13:48 [GMT+7]
.
.

Trong quy hoạch phát triển đô thị, việc xây dựng các điểm đỗ xe tĩnh luôn chiếm vị trí rất quan trọng trước tốc độ đô thị hóa cũng như gia tăng lượng phương tiện ô tô cá nhân hiện nay.

.
.
.
.
.
.
.
.