Quảng Ninh: Nâng cao công nghệ ghi chỉ số điện, đảm bảo quyền lợi khách hàng

Chủ Nhật, 07/03/2021, 14:51 [GMT+7]
.
.

Nhằm đảm bảo tính chính xác, đảm bảo quyền lợi khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học công nghệ trong ghi chỉ số điện tiêu dùng, đặc biệt là thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử.

.
.
.
.
.
.
.
.