Quảng Ninh hiện thực tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thứ Sáu, 05/03/2021, 16:48 [GMT+7]
.
.

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, Quảng Ninh đang tập trung triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.

.
.
.
.
.
.
.
.