Lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng

Thứ Sáu, 26/03/2021, 15:06 [GMT+7]
.
.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong dịch Covid-19, song nhiều doanh nghiệp doanh nhân vẫn đang nỗ lực chung tay đồng hành với tỉnh, cộng đồng và cả xã hội nỗ lực bảo vệ sức khỏe nhân dân, giữ vững địa bàn an toàn.

.
.
.
.
.
.
.
.