Xây dựng lối sống xanh

Thứ Năm, 25/02/2021, 11:32 [GMT+7]
.
.

Trồng cây xanh, rau sạch, xây dựng các tuyến đường hoa, dùng làn đi chợ, chống rác thải nhựa… là những việc làm nhằm xây dựng lối sống xanh của phụ nữ Quảng Ninh thời gian qua. Từ những hành động nhỏ đó đã tác động đến ý thức của mỗi người trong xã hội, góp phần xây dựng Quảng Ninh phát triển bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

.
.
.
.
.
.
.
.