Tích cực hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP

Thứ Hai, 08/02/2021, 16:39 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản của địa phương. Đặc biệt là những hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, góp phần tăng giá trị hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân.

.
.
.
.
.
.
.
.