Mùa xuân và chuyện về những gương đảng viên 9x

Thứ Năm, 18/02/2021, 16:40 [GMT+7]
.
.

Thế hệ 9x là những người được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, các đảng viên thế hệ 9x của Quảng Ninh đã xứng đáng trở thành lực lượng kế thừa, noi gương các thế hệ đảng viên đi trước, tiếp tục xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

.
.
.
.
.
.
.
.