Quảng Ninh: Quyết liệt thu hồi nợ đọng BHXH-BHYT

Thứ Sáu, 08/01/2021, 17:38 [GMT+7]
.
.

Tình trạng nợ đọng bảo hiểm là một trong những nguyên nhân chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Trước thực trạng đó, cơ quan BHXH Quảng Ninh đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh thực hiện đồng bộ kịp thời nhiều giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, cam kết sớm trả nợ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người lao động.

.
.
.
.
.
.
.
.