Ba Chẽ: Hiệu quả từ công tác luân chuyển cán bộ

Chủ Nhật, 10/01/2021, 21:14 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, Huyện ủy Ba Chẽ đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt những cách làm phù hợp với công tác luân chuyển cán bộ. Từ đó, phát huy hiệu quả năng lực, sở trường của mỗi cán bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

.
.
.
.
.
.
.
.