Tăng cường sử dụng tro, xỉ thải của các nhà máy nhiệt điện

Thứ Ba, 22/12/2020, 16:59 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh hiện có 7 nhà máy nhiệt điện, mỗi năm thải ra ngoài môi trường hàng triệu tấn tro bay và xỉ đáy. Chính vì vậy, việc sử dụng lượng tro, xỉ thải này làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng sẽ giải quyết được bài toán môi trường cũng như mang lại lợi ích kinh tế.

.
.
.
.
.
.
.
.