Sôi nổi chương trình đào tạo tiếng Anh cho cán bộ công chức tỉnh Quảng Ninh

Thứ Sáu, 04/12/2020, 10:38 [GMT+7]
.
.

Nhằm tăng cường vốn ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức, những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, như tổ chức các đoàn công tác làm việc, bồi dưỡng ở nước ngoài; đào tạo tiếng Anh tại chỗ cho cán bộ công chức, viên chức..., từ đó giúp đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh ngày càng đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, yêu cầu giao tiếp, hội nhập quốc tế.

.
.
.
.
.
.
.
.