Sẻ chia nỗi đau da cam

Thứ Ba, 15/12/2020, 16:16 [GMT+7]
.
.

Chiến tranh đã qua đi hơn 40 năm nhưng những hậu quả của nó để lại vẫn còn hiện hữu. Chất độc da cam/dioxin đã khiến bao nhiêu người đã phải ra đi, bao nhiêu người vẫn còn ở lại chống chọi với bệnh tật và bao nhiêu người nữa sẽ được sinh ra trong nỗi đau mang tên: Nạn nhân chất độc da cam.

.
.
.
.
.
.
.
.