Hiệu quả vốn tín dụng chính sách với phát triển lâm nghiệp

Thứ Sáu, 11/12/2020, 16:35 [GMT+7]
.
.

Với mục tiêu giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, những năm qua, vay vốn tín dụng chính sách là trợ lực cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác phát triển lâm nghiệp.

.
.
.
.
.
.
.
.