Đảm bảo ATGT và phòng, chống dịch Covid-19 trên xe khách

Chủ Nhật, 27/12/2020, 18:39 [GMT+7]
.
.

Với trên 600 phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh bằng hình thức vận chuyển hành khách đi các tuyến liên tỉnh, Quảng Ninh được xem là một trong những địa phương trên toàn quốc có lượng xe khách lớn. Bên cạnh đó, hàng ngày có thêm hàng trăm phương tiện của các tỉnh khác đổ về làm cho thị trường vận chuyển hành khách ở Quảng Ninh càng đòi hỏi công tác quản lý, đảm bảo ATGT và phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh phải chặt chẽ hơn.

.
.
.
.
.
.
.
.