Cùng học sinh tìm hiểu pháp luật về ATGT

Chủ Nhật, 20/12/2020, 10:29 [GMT+7]
.
.

Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn khi tham gia giao thông, Sở GDDT tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT, từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật GTĐB, ý thức về “Văn hóa giao thông”.

.
.
.
.
.
.
.
.