Công nghệ khai khoáng: Đột phá chiến lược của TKV

Thứ Ba, 29/12/2020, 20:29 [GMT+7]
.
.

Trong những năm qua, công nghệ khai khoáng của TKV đã có nhiều bước đột phá nổi bật, bám sát phương châm "từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh".

.
.
.
.
.
.
.
.