Quảng Ninh chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập

Chủ Nhật, 01/11/2020, 12:20 [GMT+7]
.
.

Hiện nay, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại Quảng Ninh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ đó, phong trào học tập suốt đời đã lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, ở các địa phương trong tỉnh.

.
.
.
.
.
.
.
.