Các giải pháp gỡ khó cho doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh

Thứ Bảy, 28/11/2020, 19:43 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh có nhiều động thái tích cực nhằm chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp, sẵn sàng vực dậy hoạt động du lịch khi dịch bệnh được kiểm soát.

.
.
.
.
.
.
.
.