Tiềm năng kinh tế biển Quảng Yên

Thứ Tư, 21/10/2020, 16:27 [GMT+7]
.
.

Với tiềm năng, lợi thế về biển đảo, những năm qua, TX Quảng Yên đã có nhiều chủ trương chính sách để thúc đẩy khai thác nguồn tiềm năng này, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

.
.
.
.
.
.
.
.