Phụ nữ Hạ Long nói không với rác thải nhựa

Thứ Tư, 07/10/2020, 16:04 [GMT+7]
.
.

Nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác phụ nữ, các cấp hội trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều mô hình sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường, có sức lan tỏa không chỉ đối với hội viên phụ nữ mà còn tới mọi tầng lớp nhân dân.

.
.
.
.
.
.
.
.