Nỗ lực khắc phục các tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới

Chủ Nhật, 25/10/2020, 22:43 [GMT+7]
.
.

Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, việc khắc phục các tiêu chí khó được coi là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo lộ trình về đích.

.
.
.
.
.
.
.
.