Hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ Bảy, 31/10/2020, 11:57 [GMT+7]
.
.

Với những cách làm cụ thể, bài bản từ tỉnh tới cơ sở, đến nay, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh đã có những bước tiến lớn.

.
.
.
.
.
.
.
.