Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho lao động ngành than

Thứ Bảy, 24/10/2020, 17:43 [GMT+7]
.
.

Việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nhằm nâng cao chất lượng lao động, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

.
.
.
.
.
.
.
.