Bảo đảm dân chủ ở cơ sở - Yếu tố tạo nên hiệu quả

Thứ Năm, 29/10/2020, 19:02 [GMT+7]
.
.

Các cấp uỷ đảng các cấp tại Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy vai trò làm chủ, tinh thần sáng tạo của nhân dân, củng cố và nhân lên nguồn sức mạnh toàn dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.

.
.
.
.
.
.
.
.