Quảng Ninh: Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch

Thứ Năm, 17/09/2020, 10:34 [GMT+7]
.
.

Với nguồn tài nguyên lớn và sự tập trung đầu tư bài bản, đồng bộ, du lịch Quảng Ninh những năm gần đây có sự phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động du lịch ngoài tăng nguồn thu cho ngân sách đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động trong và ngoài tỉnh. Ngược lại, việc giải bài toán nguồn nhân lực tương xứng với sự phát triển của du lịch Quảng Ninh vẫn luôn được đặt ra với yêu cầu ngày càng chuyên nghiệp hơn.

.
.
.
.
.
.
.
.