Những tiện ích từ cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ Tư, 23/09/2020, 11:07 [GMT+7]
.
.

Được bắt đầu triển khai từ tháng 12/2019, Cổng dịch vụ công quốc gia đã mang lại nhiều tiện ích đối với việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

.
.
.
.
.
.
.
.