Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững (phần 2)

Thứ Sáu, 11/09/2020, 11:07 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, mô hình du lịch cộng đồng ở Quảng Ninh có chiều hướng phát triển mạnh, bước đầu mang lại lợi ích cho người dân. Để loại hình du lịch này phát triển lâu bền, cần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường, những giá trị vật chất và văn hóa truyền thống mà địa phương đang lưu giữ.

.
.
.
.
.
.
.
.